Furkan Semih Dündar
Furkan Semih Dündar's Picture

Furkan Semih Dündar's Personal Website PhD. in Physics

YouTube

Türkçe

 1. Furkan Semih Dündar. "Karadeliğin Ateşten Seddi" (en: "Black hole's Wall of Fire") Bilim ve Teknik, Şubat 2014
 2. Furkan Semih Dündar. "İzafiyet Kuramı ve Kara Delikler" (en: "Relativity and Black Holes") SAÜ Aktüel, 2015
 3. Furkan Semih Dündar. "Kütleçekim Dalgaları İlk Kez Gözlemlendi!" (en: "Gravitational Waves has first been Observed!") Bilim ve Teknik, Mart 2016
 4. Furkan Semih Dündar. "Mutlak Uzay" (en: "Absolute Space") Bilim ve Teknik, Mayıs 2016
 5. Furkan Semih Dündar. "Stephen Hawking ve Kara Delikler" (en: "Stephen Hawking and Black Holes") Bilim ve Ütopya, Nisan 2018
 6. Furkan Semih Dündar. "Mach İlkesi Nedir?" (en: "What is Mach's Principle?") BilimFili, Haziran 2018
 7. Furkan Semih Dündar. "Şekil Dinamiğine Giriş" (en: "Introduction to Shape Dynamics") BilimFili, Haziran 2018
 8. Furkan Semih Dündar. "Riemann Hipotezi" (en: Riemann Hypothesis) Bilim ve Ütopya Portalı, Ekim 2018
 9. Furkan Semih Dündar ve Sadık Şamilov. "Kuantum Kütleçekimine Giriş" (en: An Introduction to Quantum Gravity) Bilim ve Ütopya, Kasım 2018
 10. Furkan Semih Dündar. "Sınırsız ayrık uzay-zamanın yokluğu üzerine" (en: On the non-Existence of Unbounded Discrete Space-Time) Bilim ve Ütopya Portalı, Kasım 2018
 11. Furkan Semih Dündar. "Postmodern bilime tutunabilmek" (en: Being able to hold onto postmodern science) Bilim ve Ütopya Portalı, Aralık 2018

Azəricə

 1. Furkan Semih Dündar (Tərcüməçi: Sadiq Şamilov). "Mach Prinsipi nədir?" (en: "What is Mach's Principle") Yaşıl Elm, İyun 2018