Furkan Semih Dündar's Personal Website PhD. in Physics

YouTube

Türkçe

 1. Furkan Semih Dündar, Karadeliğin ateşten seddi (en: Black hole's wall of fire), Bilim ve Teknik, Şubat 2014
 2. Furkan Semih Dündar, İzafiyet kuramı ve kara delikler (en: Relativity and black holes), SAÜ Aktüel, 2015
 3. Furkan Semih Dündar, Kütleçekim dalgaları ilk kez gözlemlendi! (en: Gravitational waves has first been observed!), Bilim ve Teknik, Mart 2016
 4. Furkan Semih Dündar, Mutlak uzay (en: Absolute space), Bilim ve Teknik, Mayıs 2016
 5. Furkan Semih Dündar, Stephen Hawking ve kara delikler (en: Stephen Hawking and black holes), Bilim ve Ütopya, Nisan 2018
 6. Furkan Semih Dündar, Mach ilkesi nedir? (en: What is Mach's principle?), BilimFili, Haziran 2018
 7. Furkan Semih Dündar, Şekil dinamiğine giriş (en: Introduction to Shape Dynamics), BilimFili, Haziran 2018
 8. Furkan Semih Dündar, Riemann hipotezi (en: Riemann hypothesis), Bilim ve Ütopya Portalı, Ekim 2018
 9. Furkan Semih Dündar ve Sadık Şamilov, Kuantum kütleçekimine giriş (en: An introduction to quantum gravity), Bilim ve Ütopya, Kasım 2018
 10. Furkan Semih Dündar, Sınırsız ayrık uzay-zamanın yokluğu üzerine (en: On the non-Existence of Unbounded Discrete Space-Time), Bilim ve Ütopya Portalı, Kasım 2018
 11. Furkan Semih Dündar, Postmodern bilime tutunabilmek (en: Being able to hold onto postmodern science), Bilim ve Ütopya Portalı, Aralık 2018
 12. Furkan Semih Dündar, Kara delik nedir? Gerçek midir? (en: What is a black hole? Is it real?), Bilim ve Ütopya Portalı, Şubat 2019
 13. Furkan Semih Dündar, Einstein'dan Barbour'a: Şekil dinamiğinin kısa tarihi (en: From Einstein to Barbour: A brief history of shape dynamics), Bilim ve Ütopya, Mart 2019
 14. Furkan Semih Dündar, Kopenhag yorumuna bir alternatif: Bohm mekaniği (en: An alternative to Kopenhagen interpretation: Bohmian mechanics), Bilim ve Ütopya Portalı, Mart 2019
 15. Furkan Semih Dündar, Bilimsel ilerleme zinciri ve güven (en: The chain of scientific advancement and trust), Bilim ve Ütopya Portalı, Nisan 2019
 16. Furkan Semih Dündar, Kara deliğin gölgesi üzerine kısaca (en: Briefly on the shadow of the black hole), Bilim ve Ütopya Portalı, Nisan 2019
 17. Furkan Semih Dündar, Fizik için özgür yazılımlar (en: Free softwares for physics), Bilim ve Ütopya Portalı, Mayıs 2019
 18. Furkan Semih Dündar, Karanlık madde, karanlık enerji ve modifiye kütleçekim kuramları (en: Dark matter, dark energy and modified gravity theories), Bilim ve Ütopya Portalı, Haziran 2019
 19. Furkan Semih Dündar, Schrödinger'in Kedisi'nin kökeni (en: The origin of Schrödinger's Cat), Bilim ve Ütopya Portalı, Temmuz 2019
 20. Furkan Semih Dündar, Evrende tüm yönler eşit midir? (en: Are all the directions in the universe equal?), Bilim ve Ütopya Portalı, Temmuz 2019
 21. Furkan Semih Dündar, Atwood Makinesi'nin anlamı (en: The meaning of Atwood's Machine), Bilim ve Ütopya Portalı, Ağustos 2019
 22. Furkan Semih Dündar, Kurumsal fizik mümkün mü? (en: Is institutional physics possible?), Bilim ve Ütopya Portalı, Ağustos 2019
 23. Furkan Semih Dündar, Rovelli'nin yedi kısa dersi hakkında (en: On Rovelli's seven brief lessons), Bilim ve Ütopya Portalı, Kasım 2019
 24. Furkan Semih Dündar, Kurumsal fizik mümkün. Peki ya sonrası? (en: Institutional physics is possible. What's next?), Bilim ve Ütopya Portalı, Şubat 2020
 25. Furkan Semih Dündar, Kuantum bilgi ve kuantum ışınlanma (en: Quantum information and quantum teleportation), Bilim ve Ütopya, Şubat 2020
 26. Furkan Semih Dündar, Kuantum fotokopiye izin yok (en: Quantum Xeroxing is not allowed), QTurkey, Şubat 2020
 27. Furkan Semih Dündar, Hossenfelder'in "Lost in Math"i üzerine (en: On Hossenfelder's "Lost in Math"), Bilim ve Ütopya Portalı, Mart 2020
 28. Furkan Semih Dündar, Burçin Ünlü'nün "Büyük buluşma: Fizik ve sanat" yazısı üzerine (en: On Burçin Ünlü's "Büyük buluşma: Fizik ve sanat"), Bilim ve Ütopya Portalı, Eylül 2020
 29. Furkan Semih Dündar, Wolfram Model (en: Wolfram Model), Bilim ve Ütopya, Nisan 2022
 30. Furkan Semih Dündar, Yapay zeka çağında matematik eğitimi (en: Mathematics education in the age of AI), Bilim ve Ütopya, Mayıs 2022
 31. Furkan Semih Dündar, Gökadamızın merkezindeki karadelik objektiflere yakalandı! (en: The black hole at the center of our galaxy has been caught on camera!), Bilim ve Ütopya, Haziran 2022
 32. Furkan Semih Dündar, Zamanın yönü problemi (en: The arrow of time problem), Bilim ve Ütopya, Temmuz 2022
 33. Furkan Semih Dündar, Kuantum mekaniğinin yorumları (en: Interpretations of quantum mechanics), Bilim ve Ütopya, Eylül 2022
 34. Furkan Semih Dündar, Azami çeşitli evren: Bir oyuncak model (en: Maximal variety universe: A toy model), Bilim ve Ütopya, Ekim 2022
 35. Furkan Semih Dündar, Hayalimdeki bilim insanı (en: My dream scientist), Bilim ve Ütopya, Kasım 2022
 36. Furkan Semih Dündar, Süperdeterminizm (en: Superdeterminism), Bilim ve Ütopya, Aralık 2022
 37. Furkan Semih Dündar, Fizikte hücresel otomatlar hakkında (en: About cellular automata in physics), Bilim ve Ütopya, Ocak 2023
 38. Furkan Semih Dündar, Dikey ya da yatay bilim: İşte bütün mesela bu! (en: Vertical or horizontal science: That is the question!), Gazete Bilim, April 2023
 39. Furkan Semih Dündar, İkinci kuantum devrimi ve gelecek (en: Second quantum revolution and future), Gazete Bilim, June 2023

Azəricə

 1. Furkan Semih Dündar (Tərcüməçi: Sadiq Şamilov). "Mach Prinsipi nədir?" (en: "What is Mach's Principle") Kvant Dünyası, İyun 2018